voorlees kinderboek

Little cloud Wolly   /   Wolly wolkje 

Little cloud Wolly

 

Once upon a time there was a little cloud named Wolly. Wolly was a happy little cloud that was always floating around in the sky. But one day something strange happened, Wolly got sucked up in a storm and before he knew it, he fell out of the sky and landed on the earth.

Wolly panicked, he had never seen the earth before and had no idea how to get back to the sky. He decided to start exploring and met all kinds of new creatures, such as the butterflies, the bees and the frogs. But he soon found that he stood out a lot, because he was not like the other creatures, after all, he was a cloud.

One day Wolly met an old wise squirrel who explained to him that he was a unique creature, with unique characteristics. Wolly was able to adapt to his surroundings, from the shape of a cloud to the shape of a rainstorm, and he could even rain.

 

Wolly began practicing his skills and discovered that he was able to help plants grow and help animals find water. He took pride in his unique abilities and realized that he was not just a stranger on earth, but an important part of the ecosystem.

 

Wolly began sharing his adventures with the other animals in the forest and together with them he made the forest a better place for everyone. And although he still wanted to return to the sky, he began to enjoy his time on earth and the friends he had made.

Finally, when Wolly had finished his adventures and reached his goal, he was once again swept up in a storm, but this time he flew back to the sky with a big smile on his face. He knew he would always be welcome on Earth and that he would never forget his friends.

.

 

Wolly wolkje

 

Er was eens een klein wolkje genaamd Wolly. Wolly was een vrolijk wolkje dat altijd ronddreef in de lucht. Maar op een dag gebeurde er iets vreemds, Wolly werd opgezogen in een storm en voor hij het wist, viel hij uit de lucht en belandde op de aarde

Wolly was in paniek, hij had nog nooit eerder de aarde gezien en had geen idee hoe hij weer terug naar de lucht kon komen. Hij besloot om te beginnen met verkennen en ontmoette allerlei nieuwe wezens, zoals de vlinders, de bijen en de kikkers. Maar hij merkte al snel dat hij erg opviel, want hij was niet zoals de andere wezens, hij was immers een wolkje.

Op een dag ontmoette Wolly een oude wijze eekhoorn die hem uitlegde dat hij een uniek wezen was, met unieke eigenschappen. Wolly was in staat om zich aan te passen aan zijn omgeving, van de vorm van een wolk tot de vorm van een regenbui, en hij kon zelfs regenen.

Wolly begon te oefenen met zijn vaardigheden en ontdekte dat hij in staat was om de planten te helpen groeien en om de dieren te helpen bij het vinden van water. Hij was trots op zijn unieke eigenschappen en besefte dat hij niet alleen een vreemde op aarde was, maar dat hij een belangrijk onderdeel was van het ecosysteem.

Wolly begon zijn avonturen te delen met de andere dieren in het bos en samen met hen maakte hij het bos een beter plek voor iedereen. En hoewel hij nog steeds wilde terugkeren naar de lucht, begon hij te genieten van zijn tijd op aarde en de vrienden die hij had gemaakt.

Uiteindelijk, toen Wolly klaar was met zijn avonturen en zijn doel had bereikt, werd hij opnieuw opgezogen in een storm, maar dit keer vloog hij terug naar de lucht met een grote glimlach op zijn gezicht. Hij wist dat hij altijd welkom zou zijn op aarde en dat hij zijn vrienden nooit zou vergeten.

 

For more stories about friendships and communication, visit www.millieandhisfriends.com

Voor meer verhalen over vriendschap en communicatie, ga naar www.millieenzijnvriendjes.nl