voorlees kinderboek

De reislustige kabouters   /   The traveling gnomes 

De reislustige kabouters

Er was eens een groepje kabouters genaamd Pim, Pam en Pom. Ze woonden in een klein dorpje aan de rand van een grote zee. De kabouters waren nieuwsgierig, altijd op zoek naar avontuur en wilden graag de wereld zien.

Op een dag besloten ze dat ze naar de andere kant van de zee wilden varen. Ze begonnen met het bouwen van een boot. Ze gebruikten takken, bladeren en modder om de boot te maken. Het duurde wel een tijdje, maar uiteindelijk was de boot klaar.

Ze trokken hun stevige laarzen aan en gingen op weg naar het strand. Toen ze bij de oceaan aankwamen, stapten ze in de boot en begonnen aan hun reis. De eerste dag was alles nog rustig, maar de tweede dag begon het te waaien en te regenen. De kabouters waren bang, maar ze hielden vol en bleven roeien.

Op de derde dag kwamen ze eindelijk aan de andere kant van de zee. Ze waren zo blij en opgelucht dat ze aangekomen waren! Ze stapten uit de boot en keken om zich heen. Er was een prachtig strand met palmbomen en exotische vogels.

De kabouters besloten om te blijven en te verkennen wat deze nieuwe plek te bieden had. Ze ontmoetten allerlei nieuwe wezens, zoals de kleurrijke vissen in de zee, de vriendelijke zeeschildpadden en de dappere dolfijnen.

Ze hadden een geweldige tijd samen en wilden nooit meer naar huis. Maar uiteindelijk moesten ze toch terugkeren naar hun eigen dorp. Ze wisten dat ze altijd terug zouden komen voor een nieuw avontuur.

De kabouters waren veranderd door hun reis, ze waren nu veel dapperder en zelfverzekerder dan voorheen. En ze hadden een onvergetelijke ervaring rijker. Vanaf die dag, hebben ze nog veel meer reizen gepland en nog veel meer avonturen beleefd samen.

The traveling gnomes

Once upon a time there was a group of gnomes named Pim, Pam and Pom. They lived in a small village on the edge of a great sea. The gnomes were curious, always looking for adventure and eager to see the world.

One day they decided they wanted to sail to the other side of the sea. They started building a boat. They used branches, leaves and mud to make the boat. It took a while, but finally the boat was ready.

They put on their sturdy boots and headed for the beach. When they reached the ocean, they got into the boat and began their journey. The first day everything was still calm, but the second day it began to blow and rain. The gnomes were scared, but they persevered and kept rowing.

On the third day, they finally reached the other side of the sea. They were so happy and relieved to have arrived! They got out of the boat and looked around. There was a beautiful beach with palm trees and exotic birds.

The gnomes decided to stay and explore what this new place had to offer. They met all kinds of new creatures, such as the colorful fish in the sea, friendly sea turtles and brave dolphins.

 

They had a wonderful time together and never wanted to go home again. But eventually they had to return to their own village. They knew they would always come back for a new adventure.

The gnomes had changed because of their journey; they were now much braver and more confident than before. And they had gained an unforgettable experience. From that day on, they planned many more trips and had many more adventures together.

 

Voor meer verhalen over vriendschap en communicatie, ga naar www.millieenzijnvriendjes.nl

For more stories about friendships and communication, visit www.millieandhisfriends.com